הלוואות לחברות

הלוואות לחברות

חברות עסקיות מנהלות פעילות ענפה שלעיתים כרוכה בהשקעת כספים גדולה. לא תמיד הכספים הללו זמינים ובמיוחד כאשר מדובר על סכומים משמעותיים. פעילות עסקית הדורשת כספים יכולה להיות רכישת עסק מתחרה, השקעה בקו ייצור חדש, הגדלת מערך שיווק, ועוד. יש מצבים בהם תזרים המזומנים תקוע ויש צורך בכספים מיידיים נוספים. במקרים אלו ובאחרים נוספים, ניתן לקבל הלוואה לתקופות משתנות. זהו בדיוק תפקידה – הזרמת כספים מידיים שהחברה יכולה להחזירם בפרוסות.

מה התהליך וכיצד ניתן לקבל?

ניתן לקבל הלוואות בבנקים, בחברות אשראי, בחברות ביטוח ובמוסדות פיננסים דומים, אבל ניתן לקבלן בתנאים טובים מאוד ובמהירות גם במוסדות פרטיים. קיימות הלוואות לחברות הניתנות בתנאים שונים. העיקרון הבסיסי הוא שמקבלים סכום מוסכם וצריך להחזירו מדי חודש בצירוף הריבית המושתתת עליו. סכום הריבית נקבע בהתאם לתקופת ההלוואה, וככל שהיא לתקופה ארוכה יותר, כן, היא גבוהה יותר. הדבר  נובע מסיכונים פיננסיים הלוקח על עצמו הלווה ומאלמנטים נוספים. תנאי ההלוואה נקבעים גם על פי פרמטרים אחרים בהם מצב השוק, הריבית הנקבעת על ידי בנק ישראל, ועוד.

לכל הלוואה תנאים נוספים. יש כאלו שניתן להפסיקה בכל עת ללא קנסות, שניתן למחזרה ולקחת אחרת בתנאים טובים יותר כאשר המצב בשוק מאפשר. יש כזאת שבה ניתן לעכב תשלום חודשי לזמן מוגבל בהסכמת המלווה ועוד. כל התנאים הנוספים חשובים, ולעיתים, הם מוסיפים אטרקטיביות. שקלול כל הפרמטרים הללו חייב להיעשות בעת קבלת הייעוץ ולפני ההחלטה על  הקמת ההלוואה. בסופו של דבר, כל חברה תבחר את זאת המתאימה לה מבחינת כל התנאים כולל גובה הריבית המוצעת.

הקמת הלוואה כרוכה בפרוצדורה הכרחית. הלווה חייב לספק למלווה מסמכים כלכליים המעידים על יכולתו הכספית ומצבו הפיננסי. ייבדקו כושר ההחזר שלו על פי דפי חשבון בנק המציגים תזרים מזומנים ומסמכים נוספים. לאחר שהם ישביעו את רצון הגורם הבודק, יהיה צורך בהסכם בו יירשמו כל התנאים החיוניים והנדרשים. הלוואות לחברות נלקחות, לרוב, בלית ברירה או כאשר הדבר משתלם פיננסית. מומלץ לקחתן אצל מוסדות פיננסיים בעלי יכולות כלכליות מוכחות. ברשותם תשתית מתאימה וכלכלנים יועצים המסוגלים לספק את השירות המקיף הטוב ביותר.