study in israel

לימודי תואר ראשון בישראל

לימודים לתואר ראשון זוהי ההתחלה של כל סטודנט שרוצה ללמוד ולהגיע רחוק מבחינת קריירה. אם לא יהיה לסטודנט את הבסיס, הוא לא יוכל להתקדם או ללמוד כל מקצוע שרק יעלה בדעתו. מסיבה זו מבקשים רבים לנצל את השנים בהם הם עדיין לא מפרנסים משפחה, לרכוש השכלה ואחר כך ללמוד מקצוע על מנת שבבוא העת הם אכן יוכלו להתפרנס היטב.

לימודי תואר ראשון בישראל – גם לבני חו"ל

מעניין כי כאשר מדובר בלימודים לתואר ראשון, ישנם רבים מבני חו"ל המבקשים לבוא ולרכוש תואר ראשון דווקא בישראל. למרות שבכל מדינה ובכל ארץ הם יכולים ללמוד ולקבל את כל הידע ואת כל ההשכלה, הם עדיין מעדיפים לעשות את זה בישראל.

ישראל היא מדינה נחשקת ולמרות שהיא כל כך קטנה וכמעט בלתי נראית על פני הגלובוס, עדיין יש לה ערך רב בעיני רבים ואלו ממש לא מוכנים לוותר על לימודים בין שעריה.

אוניברסיטת בר אילן – מקום הלימודים הבינלאומי

אוניברסיטת בר אילן היא אמנם אוניברסיטה ישראלית לכל דבר ועניין. אך היא מציעה הרבה מאוד גם לבני חו"ל. כיום אנחנו יודעים על דרישה רבה שגוברת והולכת עם השנים, מצד אזרחים רבים בני חו"ל אשר אלו מבקשים לבוא וללמוד דווקא באוניברסיטת בר אילן.

לא פלא שכך. כי אוניברסיטת בר אילן מציעה הרבה יותר לכל אזרח חו"ל.

אוניברסיטת בר אילן – חברה והווי יחד עם לימודים ברמה גבוהה

הצוות באוניברסיטה מודע לכך כי הסטודנט העולה חייב ליהנות מהשהייה במקום. אי אפשר להאכיל אותו ולהשקות אותו רק בידע והשכלה. אם לא יהיו לו את כל התנאים ללמוד ולהשכיל מבחינת חיי החברה, הוא לא יצליח להשקיע באמת את כל כוחו ומרצו.

זו הסיבה כי באוניברסיטת בר אילן מושם דגש על הנושא של שילוב חברתי של הסטודנטים בקרב החברה הישראלית. כל סטודנט נהנה מליווי צמוד המאפשר לו להשתלב בקלות רבה יותר תוך שהוא מצליח להתגבר על הבדלי המנטליות הקשים כל כך במקרים רבים.

אלפי סטודנטים אינם טועים

במהלך השנים עברו באוניברסיטה אלפי סטודנטים מכל רחבי העולם כאשר קיימת כל הזמן נהירה רבתי לעברה של האוניברסיטה.

כיום ברור לכולם כי לימודי תואר ראשון בישראל BA Programs in Israel in English – זה אוניברסיטת בר אילן.