כדורים -רשלנות רפואית

רשלנות רפואית

לאחרונה, ישנה עלייה במקרים של רשלנות רפואית של רופאים וצוותים רפואיים כלפי מטופליהם. אם אכן נגרם נזק, יש להוכיח האם הקשר בין רשלנות רפואית לנזק שנגרם והאם ניתן היה למנוע נזק זה. הוכחה זו, נקראת "קשר נסיבתי" שעל עוה"ד של הנפגע מרשלנות זו שנעשתה ע"י הרופא או הצוות הרפואי להוכיח זאת בביהמ"ש וזאת, לאחר שקרא את התיק, שלח את הלקוח לחות דעת של מומה ואף ביקש ממנו עוד בדיקות או צילומים, כך שיוכח כי אכן הנזק נעשה ע"י הרופא המטפל או הצוות הרפואי שהיה נוכח או מעורב בהליך רפואי שבוצע בו.

מה אומר החוק לגבי הליכים רפואיים מכל סוג?

סעיף 13 לחוק זכויות החולה {1996 -התשנ"ו } אומר, כי לא יינתן כל טיפול רפואי למטופל אלא אם כן המטופל נתן את הסכמתו. על מנת שהמטופל יסכים לטיפול הרופא ימסור למטופל מידע רפואי הדרוש לו, כך שעל פי מידע זה, יחליט המטופל אם להסכים לטיפול זה או לא. הרופא יציג בפני המטופל את הדיאגנוזה והפרוגנוזה של המצב הרפואי של המטופל, תיאור מהות הפעולה הרפואית שיש לבצע, המטרה, התועלת הצפויה למטופל כתוצאה מטיפול זה והסיכויים של הטיפול שיוצע לו. על הרופא להבהיר למטופל, גם לגבי הסיכונים הכרוכים בטיפול שהוא מציע, אם תופעות לוואי למיניהן, כאבים או אי נוחות.

פגיעה באוטונומיה ובכבודו של המטופל כאשר בוצע טיפול ללא הסכמה

אם רופא, יבצע טיפול רפואי במטופל, מבלי שלא קיבל הסכמה על כך, קיימת זכאות למטופל לפיצוי רק מעצם פגיעה בכבודו ובאוטונומיה שלו. פיצוי זה, יכלול עוגמת נפש שממנה סבל המטופל בשל פגיעה באוטונומיה. תביעות מסוג זה חייבות להגיע אל ביהמ"ש כאשר מצורף להן חוות דעת רפואיות, אשר שם למעשה יפורטו הנזקים אשר נגרמו למטופל אשר מוכיחים כי הם נבעו כתוצאה של רשלנות רפואית. לדוגמא, אם הנזק נגרם בגפיו של המטופל, תצורף חוות דעת רפואית של אורתופד מומחה, אם מדובר על נזק שנגרם בלידה, תצורף חוות דעת של מומחה בגניקולוגיה  וכן הלאה.

יש לדעת, כי קיים חוק התיישנות על תביעה מסוג רשלנות רפואית 7 שנים מהיום שנגרם נזק רפואי לתובע\ת. אם מדובר על קטין הנפגע מטיפול רפואי, חוק ההתיישנות יתחיל לגבי מהיום שבו מלאו לו 18 שנה והוא יוכל לתבוע את הרופא או ביה"ח עד הגיעו לגיל של 25 שנים.